Boekhandel De Tribune .................... De Toekomst


Na ruim éénenveertig jaar heeft  Robert-Jan Wesly, oprichter en eigenaar van De Tribune, aangegeven de leiding van zijn boekhandel aan ons, de huidige medewerkers, te willen overdragen.
De toonaangevende literaire boekhandel van Maastricht, waar wij trots op zijn, behoudt zo toekomst.

De boekhandel zijn wij niet alleen. Uw enthousiasme en liefde voor boeken en onze boekhandel is en blijft daarbij nodig. 

De boekhandel wordt ondergebracht in ‘Stichting Boekhandel De Tribune’.
Parallel daaraan roepen wij een ‘Stichting tot Behoud van Boekhandel De Tribune’ in het leven om de voortzetting te helpen financieren. 
Welke vorm dat aan gaat nemen is nog niet in detail duidelijk.

Wij brengen u daarvan op een later tijdstip graag op de hoogte.

Anita Joosten, Jérôme Smeets, Wim Janssen en Henk Groenewegen