• EEN MIDDAG OVER W.H. AUDEN IN PESTHUYSPODIUM
  • EEN MIDDAG OVER W.H. AUDEN IN PESTHUYSPODIUM

EEN MIDDAG OVER W.H. AUDEN IN PESTHUYSPODIUM

Op 5 mei a.s. om 15 uur in Pesthuyspodium:
Een middag over W.H. Auden (met vertaler Han van der Vegt en uitgever Menno Hartman en Boekhandel De Tribune)

W.H. Auden algemeen bekend geworden met zijn gedicht Funeral Blues in de film Four Weddings and a Funeral, maar dichter van heel veel meer, is nu in een schitterende tweetalige uitgave door Uitgeverij Van Oorschot in een nieuwe vertaling door Han van der Vegt opnieuw beschikbaar gemaakt voor de Nederlandse en Vlaamse markt.

Han van der Vegt wordt ingeleid door Henk Groenewegen. Er zal nader worden ingegaan op het leven van W.H. Auden en op aspecten van vertalen en uitgeven van poëzie.

Een kleine proeve van twee strofen vertaling die duidelijk mogen maken hoe goed en dichterlijk Han van der Vegt vertalen kan:

(...) The ogre will come in any case:
so Joyce has warned us. Howbeit,
fasting or feasting, we both know this: without
the Spirit we die, but life

without the Letter is in the worst of taste,
and always, though truth and love
can never really differ, when they seem to,
the subaltern should be truth.

wordt in de vertaling van Han van de Vegt:

(...) De kwade reus komt hoe dan ook
heeft Joyce ons gewaarschuwd. Maar of we nu
vasten of feesten, we weten allebei: zonder de geest
sterven we, maar leven zonder

de Letter getuigt van erbarmelijke smaak,
en, al kunnen waarheid en liefde
het nooit oneens zijn, zijn ze dat wel,
dan moet de waarheid zich schikken.

Entrée €5
Aanmelden op de website van Pesthuyspodium
Boekhandel De Tribune is aanwezig met een stand waar het boek 'Tijdelijke helden' kan worden aangeschaft.